Produkcja przemysłowa

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

System Zarządzania Firma XXI może być rozszerzony o dodatkowe funkcjonalności związane z obrotem materiałowym i gospodarką magazynową wykorzystywane w procesach produkcyjnych. Moduł informatyczny PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA jest przygotowywany dla konkretnych wymagań Klienta po uprzednio wykonanej szczegółowej analizie zachodzących procesów produkcyjnych.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu informatyki – zaawansowanych skanerów kodów kreskowych usprawniamy procesy produkcyjne i zapewniamy rzetelność danych dostarczanych do systemu informatycznego.

Oto kilka zagadnień z którymi spotykamy się w trakcie wdrożenia modułu…

 

Jak usprawnić obrót surowcami i wyrobami gotowymi

Oprogramowanie systemu etykiet SSCC

Dostarczany do magazynu towar zostaje okodowany drukowanymi naklejkami w dwojaki sposób: pełna paleta (wyposażona jest wtedy w kod SSCC z kodem i ilością na palecie) oraz niepełna paleta (kilka towarów na 1 palecie). Magazynier wyposażony w kolektor danych (off-line lub on-line) gromadzi zbierane dane i transportuje je do komputera. Na każdym etapie: przyjęcia i wydania z magazynu oraz przyjęcia i wydania z produkcji wykorzystywane są wielowymiarowe skanery kodów kreskowych w celu identyfikacji towarów/surowców oraz kontroli ich ruchu.

 

Przyjęcie towaru do magazynu
Na podstawie zebranych danych o towarach (towary posiadają kody lub nie, magazynier wprowadza indeks oraz ilość towaru do kolektora) powstaje dokument dostawy DD. Dopuszczalne jest stworzenie kilku dokumentów do jednego zlecenia transportowego. Konfigurujemy oprogramowanie dla kilku miejsc dostaw. Dokument dostawy DD musi zostać zaakceptowany przez Dział Kontroli Jakości, po czym powstaje z niego kilka dokumentów (PZP, PZ, PM, …).

Wydanie surowców na produkcję
Na podstawie stworzonego planu wydania i stworzonego dokumentu ZDP magazynier: – skanuje kod REF: (kod towaru), wprowadza ręcznie ilość (NIE czytnikiem). Monit RSS o zatwierdzenie WM dla: osoby odpowiedzialnej z magazynu oraz kierownika zmiany.
Automatycznie tworzymy PMP (przyjęcie surowca na produkcję).

Powrót wyrobów gotowych
Po wyprodukowaniu towarów zachodzi konieczność okodownai towarów odpowiednimi etykietami. Są dwie możliwości: paletowe lub kartonowe (nie ma całej palety). Magazynier zamyka dokument i dok. P+ idzie do zatwierdzenia przez: kierownika magazynu i kierownika zmiany.

Zwrot surowców na magazyn
Magazynier skanuje kod REF wracającego, niewykorzystanego surowca, ilość wprowadza ręcznie (NIE czytnikiem). Powstaje WMP i automatycznie ZM. Monit RSS o zatwierdzenie stworzonego dokumentu dla: osoby odpowiedzialnej z magazynu  oraz kierownika zmiany.

Wydanie na zewnątrz (wyroby gotowe)
Magazynier skanuje kody REF, skanuje ilości (w przypadku palet) lub wprowadza ręcznie (w przypadku kartonów) wydawanego towaru na zewnątrz. Potwierdza tym wydanie towaru na FV, fakturę exportową lub fakturę wewnątrzwspólnotową.


Rozliczenie odpadów i optymalizacja norm

Kierownik produkcji po zakończeniu zmiany wybiera odpowiednie indeksy towarów i po pokazaniu się produktu wpisuje ilość wyprodukowaną na zmianie i ilość zużytych ponad normę surowców z listy. Zatwierdzają 2 osoby: Dyrektor Finansowy oraz druga osoba upoważniona, wtedy surowce schodzą ze stanu magazynu Produkcji. Wyrównywane jest PX (powstaje Raport sugerujący optymalizację norm).


Magazyn Wysokiego Składowania

Po zrealizowaniu skanowań przy przyjęciu towarów na magazyn proponowane są odpowiednie miejsca paletowe na umieszczenie towarów. Po zatwierdzeniu skanerem miejsca gdzie umieszczona została paleta – do systemu trafia informacja o wykorzystywaniu już danego miejsca paletowego w magazynie.