Projekty UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

BASoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:

„Podniesienie konkurencyjności firmy Basoft poprzez zakup usług doradczych”
 

Działanie 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo

Nr umowy: 13.12-UDA-RPLU.01.07.00-06-048/13

projektyue