Środki trwałe XXI

ŚRODKI TRWAŁE XXI

Dodatkowy program ŚRODKI TRWAŁE XXI to moduł wspomagający zarządzanie wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz środkami trwałymi w każdej firmie.
W łatwy i intuicyjny sposób pozwala na obsługę ewidencji środków trwałych poprzez ich dodawanie, ustalanie planu amortyzacyjnego, amortyzację, likwidację oraz duplikowanie środka trwałego. Program umożliwia również wykazywanie części składowych środka trwałego oraz blokowanie i odblokowywanie okresu amortyzacji.

Stałe modyfikacje oprogramowania ŚRODKI TRWAŁE XXI pozwalają na bieżące dostosowywanie modułu do zmieniających się przepisów prawnych oraz potrzeb klientów.

Oferujemy możliwość zastosowania czytników inwentaryzacyjnych środków trwałych oraz specjalizowanych drukarek kodów/naklejek na poszczególne środki będące w ewidencji.