Kasa/Bank XXI

PROGRAM KASA/BANKI XXI SQL

Modułu KASA/BANKI służy do ewidencji obrotu gotówkowego oraz bezgotówkowego (przelewy) poprzez zdefiniowane w systemie informatycznym kasy oraz wykorzystywane w działalności konta bankowe.

Poszczególne raporty kasowo/bankowe możemy wprowadzać w systemie jednodniowym, okresowym (np. miesięcznym) a nawet wielokrotnym danego dnia. Moduł ten jest zintegrowany z prowadzonymi przez system FIRMA XXI bazami danych kontrahentów oraz rozrachunków.

Zapłaty realizowane w kasie są natychmiast odnotowywane w ogólnodostępnej bazie rozrachunków i uwidaczniane w systemie sprzedaży. Program realizuje ponadto standardowe wydruki KP, KW, raportów kasowych a dodatkowo zestawienia kasjerów, dekrety księgowe.

Na podstawie zadeklarowanych dekretów za dowolny okres czasu mamy możliwość stworzenia elektronicznego dokumentu polecenia księgowania i wczytania go do dalszej obróbki w systemie Finansowo-Księgowym EWKA XXI.