Firma XXI

Polska obecność w Unii Europejskiej oraz wymagania wolnego rynku stawiane przed współczesnymi firmami wymagają zaawansowanych,  nowoczesnych a także przyjaznych narzędzi umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstw w obecnej rzeczywistości.

Takim rozwiązaniem jest Firma XXI – program podążający na bieżąco za częstymi zmianami przepisów prawnych, wspomagający zarządzanie, obsługę sprzedaży, umożliwiający prowadzenie szeroko pojętych analiz finansowych w bardzo ergonomiczny i łatwy dla użytkownika sposób.


Firma XXI jako produkt została oparta o najnowsze rozwiązania programistyczne koncernu Microsoft, a będąc produktem w pełni konfigurowalnym, umożliwia dostosowywanie poszczególnych funkcji do indywidualnych potrzeb Klienta.

Program umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy oddziałami jednej firmy, oraz z większością sieci handlowych stosujących opcję eksportu dokumentów w formacie EDI.

System współpracuje z innymi modułami opracowanymi przez firmę BASoft, umożliwiającymi elastyczne dopasowanie poszczególnych elementów zgodnie z potrzebami klientów wraz z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstw. Zapewniamy również współpracę programu z urządzeniami fiskalnymi, drukarkami etykiet i kodów kreskowych, czytnikami kodów kreskowych, oraz systemami mobilnymi typu PDA.

 

Ważną rzeczą jest również bezpieczeństwo danych oraz bezawaryjna praca, którą zapewnia technologia Microsoft SQL Server, 2005/2008 na której oparty jest program.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

OBSŁUGA SPRZEDAŻY

Obsługa sprzedaży jest podstawową opcją programu Firma XXI, która umożliwia łatwe i szybkie wystawianie dokumentów handlowych, cenników, prowadzenie kartotek towarowych oraz kartotek kontrahentów, udzielanie wielowymiarowych rabatów.

Funkcjonalność obsługi sprzedaży obejmuje między innymi:

 • Wystawianie dowolnie zdefiniowanych dokumentów handlowych wg wymagań klienta włączając w to dokumenty wewnątrzwspólnotowe, eksportowe, faktury od rolników ryczałtowych
 • Dokumenty korygujące (wartość, ilość, VAT)
 • Dokumenty związane z procesem przedsprzedaży „pro forma”
 • Wystawianie dokumentów w walutach obcych z aktualnymi kursami i przelicznikami
 • Możliwość tworzenia dowolnej ilości kartotek towarowych oraz podkartotek dotyczących jednego towaru
 • Możliwość stałego wglądu do historii transakcji z danym kontrahentem, bądź historii transakcji danego towaru, szczegółowa konfiguracja warunków handlowych dla każdego kontrahenta (rabaty, limity, kredyty)
 • Eksport dokumentów do pakietu MS Office
 • Lokalizacja towaru na półce magazynowej oraz obszerna informacja o każdym towarze
 • Możliwość definiowania dowolnej ilości magazynów
 • Możliwość wystawiania dokumentów zarówno w cenie brutto jak i netto
 • Tworzenie dokumentów rozchodowych na podstawie istniejących rezerwacji
 • Obrót opakowaniami zwrotnymi, kaucje
 • Kontrola rozliczeń z kontrahentami
 • Kontrolna stanów magazynowych minimalnych i maksymalnych
 • Szeroka gama zestawień i raportów handlowych

 

Wyżej wymienione funkcje stanowią tylko część możliwości programu Firma XXI. Istnieją możliwości wykonania na zamówienie klienta nietypowych opcji w programie oraz przystosowania go do indywidualnych wymagań każdej branży i każdego przedsiębiorstwa.

 

MODUŁ ZAMÓWIENIA

 

Moduł Zamówienia został stworzony, aby ułatwić proces obrotu handlowego w firmie począwszy od zapytania ofertowego a na fakturze skończywszy.

Proces przebiega wieloetapowo, umożliwia tworzenie wielowariantowych ofert sprzedaży w oparciu o istniejącą bazę towarową lub o całkowicie nowe produkty oparte na ofertach wpływających od dostawców. System umożliwia rejestrację zarówno zamówień zewnętrznych jak i wewnętrznych w przypadku firm wielooddziałowych, pozwala na łączenie ze sobą wielu zamówień, a tworzone dokumenty posiadają tą samą funkcjonalność, co dokumenty handlowe. Końcowym etapem jest automatyczne przekształcenie zamówienia na dokument sprzedaży, przy czym w każdym momencie mamy pełną możliwość edycji wszystkich danych podobnie jak przy wystawianiu faktury.

 

MODUŁ PRODUKCJA

 

Moduł Produkcja zajmuje się zaawansowaną obsługą procesów wytwarzania, umożliwia rejestrację bazy produkcyjnej, technologii produkcji oraz norm wytwarzania.

Normy produkcyjne zawierają zbiór informacji definiujących technologie wytworzenia produktu oraz czynności dokonywane w całym procesie, pozwalają na określenie surowców oraz półproduktów potrzebnych do wytworzenia gotowego towaru. System pozwala na prześledzenie całego procesu technologicznego, jego modyfikację w razie potrzeby, oraz rejestrację dokumentów z tym związanych, co umożliwia ścisłą kontrolę wszystkich etapów wytwarzania. Ważną funkcją modułu produkcyjnego jest komplementacja. Funkcja ta umożliwia zdefiniowanie składu produktu gotowego jak i półfabrykatów czy podzespołów. Możliwe jest definiowanie dla wyrobu wielu receptur pozwalając na obsługę wielowariantowości składników surowcowych i usług. Oczywiście możliwe jest także działanie odwrotne czyli de komplementacja produktów i usług.

System obsługuje także zwroty surowców, produktów ubocznych oraz odpadów powstałych w czasie procesu. W każdym momencie istnieje możliwość przeglądu kosztów, oraz stanów magazynowych surowców użytych do wykonania zlecenia oczywiście zgodnie z uprawnieniami nadanymi  każdemu operatorowi modułu. Posiadając odpowiednie uprawnienia można także ingerować w sam proces produkcji oraz strukturę danego wyrobu. Moduł Produkcja współpracuje z przenośnymi kolektorami danych opartymi na układach PDA a końcowym etapem może być wydruk etykiet gotowych produktów zawierających kody kreskowe.

 

MODUŁ SERWIS SAMOCHODOWY

 

Jednym z bardziej zaawansowanych modułów jest moduł wykorzystywany w specjalizowanych warsztatach naprawczych samochodów. Zawiera on takie funkcjonalności jak:

 • Zaplanowanie i umówienie Klienta/pojazdu na konkretny dzień i godzinę przy wykorzystaniu graficznego kalendarza przyjęć
 • Przyjęcie pojazdu do naprawy i wydrukowanie zlecenia dla Klienta/mechaników
 • Automatyczne wprowadzenie pojazdu do ewidencji komputerowej przy wykorzystaniu skanerów wielowymiarowych kodów kreskowych czytających dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • Druki zleceń na magazyn dotyczące wydania towaru
 • Wydruki faktur/paragonów fiskalnych dla Klienta
 • Pełne rozliczenie mechaników

Dzięki zaawansowanej technologii wielowymiarowych kodów kreskowych skracamy do minimum czas potrzebny na wprowadzenie do komputera wszystkich danych o pojeździe zawartych w dowodzie rejestracyjnym.

 

MODUŁ OBSŁUGI PDA

 

Przy wykorzystaniu komputerów naręcznych PDA (ang. Personal Digital Assistant) jak również smartfonów itp. wyposażonych w system Windows Mobile mamy możliwość wdrożenia mobilnego rozwiązania obsługi naszych Klientów. Obsługa ta odbywać się może według dwóch schematów:

1 – na zasadzie zbierania zamówień przez akwizytora i później wczytania ich do systemu głównego Firma XXI

2 – na zasadzie mobilnego biura sprzedaży z możliwością wystawiania faktur, paragonów oraz rozliczania gotówki u Klienta wraz z wydrukiem faktury/KP bezpośrednio w samochodzie.