Ewka XXI

EWKA XXI SQL – SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY

System finansowo-księgowy "EWKA XXI SQL" jest nowoczesnym programem informatycznym przeznaczonym do komputerowego prowadzenia pełnej księgowości w małych i średnich firmach oraz biurach rachunkowych.

Charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem, ergonomiczną obsługą zoptymalizowaną pod względem wykorzystania klawiatury jako głównego źródła wprowadzania danych księgowych. Zastosowana najnowocześniejsza technologia informatyczna – Microsoft SQL Server gwarantująca bezpieczeństwo danych, stabilność pracy, niezawodność operacji księgowych oraz szybkość działania stawia ten program w gronie nowoczesnych narzędzi informatycznych dla wymagającego księgowego.

Współpraca z modułami: magazynowym Firma XXI oraz obsługi kasy i raportów bankowych KASA/BANKi w zakresie automatycznego transportu dokumentów znacząco zwiększa wydajność pracy działu księgowego w firmie oraz obniża ilość błędów powstających na etapie rejestracji danych.

 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:

 

ZAŁOŻENIE ROKU OBROTOWEGO

 • otworzenie roku obrotowego w dowolnym miesiącu roku kalendarzowego
 • otworzenie roku obrotowego innym miesiącem niż styczeń z dowolna ilością miesięcy
 • księgowanie bilansu otwarcia w dowolnym miesiącu roku obrotowego
 • otworzenie nowego roku obrotowego bez konieczności zamykania starego
 • definiowanie parametrów programu zgodnie z wymaganiami użytkownika  oraz aktualnej ustawy o rachunkowości
 • możliwość skopiowania danych (Planu Kont, symboli dokumentów itd..) między dwoma firmami w biurze rachunkowym

 

PLAN KONT

 

 • prowadzenie szczegółowego Planu Kont
 • konta syntetyki (3 znaki) i analityki (do 15 znaków), konta zbiorcze, konta "zespoły"
 • konta pozabilansowe, rozrachunkowe, wynikowe
 • konta rejestru VAT, stawki VAT na kontach
 • kontrola usuwanych lub zmienianych kont w trakcie roku obrotowego
 • możliwość dodawania dowolnych kont w trakcie roku obrotowego

 

 

OBROTY I SALDA

 • obroty, obroty narastająco, salda, BO, BZ, salda miesiąca poprzedniego dla konta widoczne na jednym ekranie
 • obroty za dany miesiąc
 • obroty i salda Bilansu Otwarcia, Bilansu Zamknięcia
 • obroty narastająco od początku roku liczone z/bez Bilansu Otwarcia
 • możliwość obejrzenia obrotów i sald na jednym koncie za cały rok
 • możliwość podglądu dokumentów zaksięgowanych na dane konto, na wybrany miesiąc, według zadanego symbolu dokumentu

 

DOKUMENTY

 • proste wprowadzanie dokumentów z wieloma udogodnieniami
 • kontrola wprowadzanych dokumentów (poprawne konto analityczne)
 • równość stron w dokumencie tzw. bilansowanie się dokumentu
 • poprawność numeracji dokumentów (unikalna w trakcie roku obrotowego)
 • poprawność dokumentów pod względem rejestrów VAT
 • notatka do każdej pozycji dokumentu, notatka dołączona do nagłówka dokumentu
 • dwa ekrany (na każdy miesiąc) do wprowadzania dokumentów, ekran bieżący i ekran roboczy (widoczny tylko dla bieżącego użytkownika)
 • możliwość automatycznego utworzenia dokumentu Bilansu Otwarcia z niezerowych sald miesiąca grudnia poprzedniego roku i nierozliczonych rozrachunków
 • tworzenie dekretów do wprowadzania dokumentów

 

KSIĘGOWANIE

 • księgowania dokumentów z ekranu na wybrany, niezamknięty miesiąc
 • ponowna kontrola księgowanych dokumentów
 • możliwość próbnego księgowania (z próbnym rozliczeniem konta)

 

ROZRACHUNKI

 • nierozliczone i rozliczone zobowiązania i należności
 • automatyczne tworzenie rozrachunków (podczas księgowania)
 • automatyczne i ręczne (łatwe w obsłudze) rozliczanie rozrachunków
 • wezwanie do zapłaty i potwierdzenie salda

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 • sprawozdania finansowe w dowolnej ilości tworzone przez użytkownika

 

REJESTRY VAT

 • automatycznie tworzone rejestry VAT z wprowadzonych dokumentów wg najnowszych wzorów
 • podsumowania rejestrów

 

WYDRUKI

 • obroty
 • syntetyka, syntetyka+analityka, konta zbiorcze
 • wydruk od konta do konta
 • trzy układy wydruków:
  1-obroty miesiąca + obroty narastająco + saldo
  2-salda miesiąca poprzedniego + obroty narastająco + saldo
  3-obroty Bilansu Otwarcia + obroty miesiąca + obroty narastająco + saldo
 • obroty jednego konta za cały rok
 • dziennik
 • rejestry VAT (rejestr z każdego rodzaju dokumentów oddzielnie, podsumowanie rejestrów, rejestry z dokumentów bieżących i  zaksięgowanych)
 • dokumenty bieżące i zaksięgowane
 • rozliczenie konta (od miesiąca do miesiąca i od konta do konta)
 • dokument Bilansu Otwarcia/Zamknięcia
 • rozrachunki rozliczone/nierozliczone
 • wezwanie do zapłaty
 • potwierdzenie salda (odcinki A,B,C)
 • Plan Kont
 • wydruki sprawozdań finansowych
 • wydruki dodatkowe (symbole dokumentów, konta rejestrów, firmy, kontrahenci)
 • wydruki po próbnym księgowaniu

 

DODATKOWO

 • możliwość dołączenia do Planu Kont kont  rozrachunkowych na podstawie firm obsługiwanych przez program MAG
 • możliwość tworzenia kopii archiwalnych wszystkich plików na dysku twardym, CD, DVD oraz dyskach zewnętrznych